Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie Prelegentów, Uczestników oraz przedstawicieli Wystawców oraz pozostałych obywateli naszego kraju informujemy, że Kongres zostaje przełożony na inny termin.

Mamy nadzieję na wyrozumiałość z Państwa strony.
W miarę poczynianych ustaleń będziemy Państwa informować o dalszych planach Komitetu Organizacyjnego.

 
Izabela Szwed
Przewodnicząca Komitetu OrganizacyjnegoSzanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Mam zaszczyt zaprosić Państwa na II Wrocławski Kongres Leczenia Nerkozastępczego. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 13-14 marca 2020 r.

W dniu 13 marca 2020 r. przeprowadzona zostanie część wykładowa Kongresu, natomiast 14 marca 2020 r. będą miały miejsce warsztaty z zakresu dostępów naczyniowych do dializ  prowadzone przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie

Serdecznie zapraszam pielęgniarki i lekarzy ze Stacji Dializ oraz Oddziału Nefrologii do udziału w II Wrocławskim Kongresie Leczenia Nerkozastępczego.

Liczę, że piękno miasta Wrocławia oraz niezwykle ciekawy zakres tematyczny Kongresu pozwolą Nam na spędzenie czasu w miłym towarzystwie i zdobycie nowych, niezwykle cennych doświadczeń zawodowych.

Serdecznie zapraszam i z radością oczekuję Państwa we “Wrocławiu - Mieście Spotkań” .

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


2
dni
13
wystąpień
16
prelegentów i moderatorów
100
miejsc


Prelegenci, Moderatorzyprof. dr hab. n. med Mariusz Kusztal
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu
Jest doświadczonym klinicystą, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii; kończy specjalizacje z transplantologii klinicznej. Autor lub współautor ponad 85 publikacji oraz tłumacz rozdziałów najlepszych podręczników interny i dializoterapii (Harrisona, Braunwalda, Daugirdasa) . Pośród szczególnych zainteresowań znajduje się diagnostyka i leczenie chorób nerek, zespołu nerczycowego i innych postaci białkomoczu, leczenie nerkozastępcze (hemodializa, dializa otrzewnowa), przeszczepienie nerek, dostęp naczyniowy do dializy

dr n. med. Andrzej Konieczny
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych,  obecnie jest w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej. W pracy zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem pierwotnych i wtórnych chorób nerek, a także opieką nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek. Prowadzi badania naukowe nad metodami wczesnej diagnostyki chorób nerek

dr Jakub Turek
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Kierownik Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Jest uznanym autorytetem w dostępach naczyniowych do hemodializ. Członek Zarządu Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego

dr farm. Teresa Dryl-Rydzyńska
Fresenius MedicalCare Polska
W 1981 r. ukończyła Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a w 1988 uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na tej uczelni. Absolwentka studiów podyplomowych 'Ubezpieczenia zdrowotne i zarządzanie ochroną zdrowia' na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz 'Zdrowie Publiczne-Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia' na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wieloletni Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Grupy Fresenius MedicalCare Polska. Od początku kariery naukowej związana z tematyką nefrologiczną. Obecnie zagadnienia związane z zarządzaniem i organizacją świadczeń zdrowotnych (leczenie nerkozastępcze) są przedmiotem jej szczególnego zainteresowania


dr hab. n. med. Dorota Kaminska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu
Specjalistka chorób wewnętrznych, Specjalistka transplantolog kliniczny, Specjalistka nefrolog


dr n. med. Krzysztof Dyś
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Posiada stopień doktora nauk medycznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku Starszego Asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Jest członkiem sekcji radiologii zabiegowej PLTR. Wykładowca i uczestnik wielu konferencji i szkoleń krajowych oraz zagranicznych. Jest autorem licznych artykułów oraz prac z zakresu diagnostyki obrazowej oraz radiologii i chirurgii naczyniowej publikowanych w czasopismach krajowych oraz doniesień zjazdowych na konferencjach polskich i zagranicznych.


dr hab. n med Krzysztof Letachowicz
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu

dr hab. n. med. Mirosław Banasik
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu
Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista nefrolog, Specjalista transplantolog kliniczny, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego


dr n. med. Renata Kłak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu
Magister pielęgniarstwa, Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, Kierownik Ośrodka Dializy Otrzewnowej


lek. Maciej Liebner
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Specjalista Chirurgii Ogólnej w trakcie specjalizacji z Chirurgii Naczyniowej. W pracy zajmuje się odstępami naczyniowymi do hemodializy

lek. Joanna Pajdzik
Swoją specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii realizuje w ramach współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach pierwszych doświadczeń w obszarze anestezjologii odbyła w trakcie nauki staż w budapesztańskim ośrodku Maternity Obstetrics and Gynecology Private Clinic pod merytoryczną opieką prof. dr Papp Zoltan. Wśród działalności studenckiej członek koła anestezjologicznego pod opieką prof. dr hab. Waldemara Machały

mgr Joanna Arbaczewska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz-Radeckiego we Wrocławiu
Magister pielęgniarstwa, Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, Pielęgniarka Oddziałowa Pediatrycznej Stacji Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we WrocławiuMagdalena Stępniewska
Baxter Polska Sp z o.o.
Clinical Coordinator

mgr Anna Kliś
Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej
Specjalista Pielęgniarstwa Nefrologicznego, członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantologicznych/Europejskiego Towarzystwa Opieki Nefrologicznej, Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Kierownik specjalizacji pielęgniarstwa nefrologicznego i internistycznego, wykładowca i prelegent na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.Data końca rejestracji

14 lutego 2020 r.

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'II Wrocławskim Kongresie Leczenia Nerkozastępczego'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: wkpn@o2.pl

Data Kongresu

13-14 marca 2020 r.

Organizatorzy przygotowali 100 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partnerzy Główni
PartnerzyWystawcy