ORGANIZATORZY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we WrocławiuPolski Klub Dostępu Naczyniowego


Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Patronat

 

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UM we Wrocławiu


 
                               
 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal - Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Dr hab. n. med. Dorota Kamińska
Dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz
Dr n. med. Andrzej Konieczny
Dr n. med. Renata Kłak

Komitet Organizacyjny


Izabela Szwed - Przewodnicząca
Jakub Turek
Renata Kłak
Aneta Postół
Jadwiga Zielińska
Zofia Domagała
Karolina Ryczkowska
Patrycja Gollmer- Kucharska
Małgorzata Maczuga
Paulina Łudczak
Ewa Frądczak
Klaudia Morawska