Biuro Organizacyjne

II Wrocławskiego Kongresu
Leczenia Nerkozastępczego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
Natalia Małecka, Event Manager, tel. + 48 884 626 626
Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
mail: wkpn@o2.pl