REJESTRACJA MOŻLIWA WYŁĄCZNIE PRZY UŻYCIU PONIŻSZEGO FORMULARZA
  • Prosimy o jego świadome i uważne wypełnianie, łącznie z opcjami jak np. nocleg, rodzaj pokoju, dane do faktury itp. 
  • Bardzo prosimy również o PRZECZYTANIE 'Warunków rezygnacji',  żeby w przyszłości uniknąć nieporozumień. Zaznaczenie obu 'zgód' jest równoznacze z zapoznaniem się z nimi i ich akceptacją.
 


Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracji, automatycznie zostaje wysłany mail potwierdzający (łącznie z numerem rachunku bankowego). W sytuacji, w której nie otrzymacie go Państwo prosimy o sprawdzenie skrzynki 'spam' bądź o kontakt z Biurem Organizacyjnym).

1.03.2020 r. - Komitet Organizacyjny powiększył pulę miejsc na warsztatachWARUNKI REZYGNACJI:
1. Uczestnik może anulować rejestrację zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
2. Począwszy od pierwszego dnia rejestracji do dnia 31.01.2020 Uczestnik może anulować rejestrację wraz z rezerwacją pokoju oraz usług gastronomicznych bezpłatnie.
3. Za anulowanie rejestracji między 1.02.2020 a 28.02.2020 Uczestnik zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości 50% opłaty brutto.
4. Za anulowanie rezerwacji od 1.03.2020 Uczestnik zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości 100% opłaty brutto.
5. Wszelkie wspomniane powyżej informacje dotyczące odwołania rezerwacji należy przekazywać drogą mailową na adres - wkpn@o2.pl (rezygnacja przekazana telefonicznie nie jest akceptowana).
6. Rezygnacja musi zostać potwierdzona zwrotnie przez Biuro Organizacyjne. Brak powyższego skutkuje nieodwołaniem rezerwacji.
7. Nieobecność na konferencji NIE zwalnia uczestnika z poniesienia opłat (przy braku wcześniejszej rezygnacji)